preskoči na sadržaj

XII. gimnazija Zagreb

 > Ponude
Odluka o konačnom odabiru ponude po Javnom pozivu br. 2/2022

Povodom Javnog poziva br. 2/2022. za organizaciju školske ekskurzije 1. A, 1. B, 1. C, 1. D razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2021./2022. u Istru, Hrvatska, objavljenog dana 3. svibnja 2022. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom dana 24. svibnja 2022. godine, većinom glasova nazočnih roditelja i nastavnika, donesena je Odluka o odabiru jedine poslane te valjane ponude, turističke agencije Speranza d.o.o.

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude.


Obavijest o obabranim ponudama po javnom pozivu br. 2 - 2022.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju školske ekskurzije 1. A, 1. B, 1. C i 1. D razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2021./2022. u Istru i Brijune, Hrvatska, na sastanku održanom 18. svibnja 2022. godine otvorilo ponude pristigle na Javni poziv br.2  /2022. objavljenog dana 3. svibnja 2022. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, te da je odabralo sljedeće ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira izvanučionička nastava - školske ekskurzije na roditeljskom sastanku dana 24. svibnja 2022. godine (utorak) s početkom u 19,15 sati u prostorijama XII. gimnazije, Gjure Prejca 2:

        1. Ponuda turističke agencije Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb

Molimo predstavnike agencije Speranza d.o.o. da se odazovu roditeljskom sastanku u navedenom terminu i da prezentiraju svoje ponude (prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi) te napominjemo kako će prema odluci Povjerenstva vrijeme trajanja prezentacija biti ograničeno na 15 minuta.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

U Zagrebu, 23. svibnja 2022. godine.


JAVNI POZIV - MATURALNO PUTOVANJE

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15 i 53/21) XII. gimnazija objavljuje dana 4. svibnja 2022. godine Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 3.A, 3.B, 3.C, 3.D i 3.E razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2021./2022. u Južnu Hrvatsku, Hrvatska.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj“ i brojem ponude poštom ili osobno na adresu:

XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb,

Rok za dostavu ponuda je 13. svibnja 2022. do 20:00 sata

Javno otvaranje ponuda održat će se 18. svibnja 2022. u školskim prostorijama XII. gimnazije s početkom u 20,00 sati

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude.

U Zagrebu, 4. svibanj 2022.

Priloženi dokumenti:

Obrazac poziva br. 3  za organizaciju  maturalnog putovanja u Južnu Hrvatsku.


JAVNI POZIV - VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA (1.RAZREDI)

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15 i 53/21) XII. gimnazija objavljuje dana 3. svibnja 2022. godine Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 1.A, 1.B, 1.C i 1.D razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2021./2022. u Istru i Brijune, Republika Hrvatska. Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-za izlete učenika 1. razreda- ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb, a rok za dostavu ponuda je 13. svibnja 2022. do 20:00 sata

Javno otvaranje ponuda održat će se 18. svibnja 2022. u školskim prostorijama XII. gimnazije s početkom u 20,00 sati

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude.

U Zagrebu, 3. svibanj 2022.

Priloženi dokumenti:

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 1. razrede


Odluku o konačnom odabiru ponude po Javnom pozivu br. 1/2022

Povodom Javnog poziva br. 1/2022. za organizaciju školske ekskurzije 2. A, 2. B, 2. C, 2. D razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2021./2022. u Istru, Hrvatska, objavljenog dana 31. ožujka 2022. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom dana 26. travnja 2022. godine, većinom glasova nazočnih roditelja i nastavnika, donesena je Odluka o odabiru jedine poslane te valjane ponude, turističke agencije Speranza d.o.o.

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude.


JAVNI POZIV

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14, 81/15 i 53/21) XII. gimnazija objavljuje dana 31. ožujka 2022. godine Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 2.A, 2.B, 2.C i 2.D razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2021./2022. u Istru i Brijune, Republika Hrvatska. Ponude se dostavljaju e-mailom s naznakom "Javni poziv-za izlete učenika 2. razreda“ i brojem ponude na e-maili adresu: ured@gimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr, a rok za dostavu ponuda je 8. travnja 2022. do 22:00 sata

Javno otvaranje ponuda održat će se 11. travnja 2022. u školskim prostorijama XII. gimnazije s početkom u 18,00 sati

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude.

U Zagrebu, 31. ožujka 2022.

 U prilogu je Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 2. razrede


Odluka o konačnom odabiru ponude po Javnom pozivu br. 4/2019.

Povodom Javnog poziva br. 4/2019. za organizaciju maturalnog putovanja 3. A, 3. B, 3. C i 3. D razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2019./2020. u Španjolskuobjavljenog dana 19. prosinca 2019. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom 21. siječnja 2020. godine, jednoglasnom odlukom nazočnih roditelja i nastavnika, donesena je Odluka o odabiru ponude turističke agencije Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb.

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude


Obavijest o odabranim ponudama po Javnom pozivu br. 4/2019

Poštovani,

        obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za maturalno putovanje 3. A, 3. B, 3. C i 3. D razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2019./2020. u Španjolsku, na sastanku održanom 13. siječnja 2020. godine otvorilo ponude pristigle na Javni poziv br. 4/2019. objavljenog dana 19. prosinca 2019. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, te da je odabralo sljedeće ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira izvanučionička nastava-maturalno putovanje na roditeljskom sastanku dana 21. siječnja 2020. godine (utorak) s početkom u 19,45 sati u prostorijama XII. gimnazije, Gjure Prejca 2:

        1. Ponuda turističke agencije Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb

Molimo predstavnike agencije Speranza d.o.o. da se odazovu roditeljskom sastanku u navedenom terminu i da prezentiraju svoje ponude (prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi) te napominjemo kako će prema odluci Povjerenstva vrijeme trajanja prezentacija biti ograničeno na 15 minuta.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

U Zagrebu, 15. siječnja 2020. godine.


Javni poziv br. 4/2019

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14 i 81/15) XII. gimnazija dana 19. prosinca 2019. godine objavljuje Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 3.A, 3.B, 3.C i 3.D razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2019./2020. u Madrid, Španjolska.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu: 

         XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb

Rok za dostavu ponuda je 7. siječnja 2020. godine

Javno otvaranje ponuda održat će se 13. siječnja 2020. godine s početkom u 18,20 sati u prostorijama XII. gimnazije. 

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude.

U Zagrebu, 19. prosinca 2019. godine


Odluka o konačnom odabiru ponude po Javnom pozivu br. 3/2019.

Povodom Javnog poziva br. 3/2019. za organizaciju školske ekskurzije 2. A, 2. B, 2. C, 2. D i 2.E razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2019./2020. u Beč, Austrija, objavljenog dana 19. prosinca 2019. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom dana 28. siječnja 2020. godine, većinom glasova nazočnih roditelja i nastavnika, donesena je Odluka o odabiru ponude turističke agencije Speranza d.o.o. 

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude


Obavijest o odabranim ponudama po Javnom pozivu br. 3/2019

Poštovani,

        obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju školske ekskurzije 2.A, 2.B, 2.C, 2.D i 2.E razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2019./2020. u Beč, Austrija, na sastanku održanom 15. siječnja 2020. godine otvorilo ponude pristigle na Javni poziv br. 3/2019. objavljenog dana 19. prosinca 2019. godine, na internetskoj stranici XII. gimnazije, te da je Povjerenstvo odabralo ponude agencija koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira školska ekskurzija na roditeljskom sastanku dana 28. siječnja 2020. godine (utorak) s početkom u 19,10 sati u prostorijama XII. gimnazije, Gjure Prejca 2.

Molimo predstavnike dolje navedenih agencija čije su ponude odabrane da se odazovu roditeljskom sastanku u navedenom terminu i da prezentiraju svoje ponude (prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi) te napominjemo kako će prema odluci Povjerenstva vrijeme trajanja prezentacija biti ograničeno na 10 minuta. Odabrane su sljedeće ponude:

        1. Ponuda turističke agencije Speranza d.o.o.

        2. Ponuda turističke agencije Punim jedrima j.d.o.o.

        3. Ponuda turističke agencije Taubek Tours d.o.o.

        4. Ponuda turističke agencije Licitar Travel d.o.o.

Ponuda turističke agencije Alga Travel Agency nije prihvaćena.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

U Zagrebu, 16. siječnja 2020. godine.

 

 


Javni poziv br. 3/2019

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14 i 81/15) XII. gimnazija dana 19. prosinca 2019. godine objavljuje Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 2.A, 2.B, 2.C, 2.D i 2.E razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2019./2020. u Beč, Austrija.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu: 

         XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb

Rok za dostavu ponuda je 9. siječnja 2020. godine

Javno otvaranje ponuda održat će se 15. siječnja 2020. godine s početkom u 19,45 sati u prostorijama XII. gimnazije. 

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude.

U Zagrebu, 19. prosinca 2019. godine


Poništenje javnog poziva br. 2/2019

XII. GIMNAZIJA

Zagreb, 24. listopada 2019. godine

 

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15), XII. GIMNAZIJA objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA BROJ 2/2019.

za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za učenike 4. razreda (B, C i D).                                                                                       

Povjerenstvo


Javni poziv br. 2/2019

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14 i 81/15) XII. gimnazija objavljuje dana 18. listopada 2019. godine Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 4.B, 4.C i 4.D razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2019./2020. u Mađarsku-Budimpešta. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, a rok za dostavu ponuda je 30. listopada 2019. godine

Javno otvaranje ponuda održat će se 6. studenog 2019. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama XII. gimnazije. 

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude.


Odluka o odabiru ponude po Javnom pozivu br. 1/2019

Povodom Javnog poziva br. 1/2019 za organizaciju školske ekskurzije 1. A, 1. B, 1. C, 1. D i 1. E razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2018./2019. u Italiju, objavljenog 21. siječnja 2019. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom 26. veljače 2019. godine, većinom glasova nazočnih roditelja i nastavnika, odabrana je ponuda turističke agencije Speranza d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska 30.

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude


Odluka o odabiru ponude po Javnom pozivu br. 4/2018

Povodom Javnog poziva br. 4/2018 za organizaciju školske ekskurzije 2. A, 2. B, 2. C, 2. D i 2. E razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2018./2019., objavljenog 20. prosinca 2018. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom 22. siječnja 2019. godine, većinom glasova nazočnih roditelja i nastavnika odabrana je ponuda turističke agencije SPERANZA d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska 30

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude 


Odluka o odabiru ponude po Javnom pozivu br. 3/2018

Povodom Javnog poziva br. 3/2018 za organizaciju školske ekskurzije 3. A, 3. B, 3. C i 3. D razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2018./2019. u Španjolsku, objavljenog 30. studenoga 2018. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom 17. siječnja 2019. godine većinom glasova nazočnih roditelja i nastavnika donesena je odluka o odabiru ponude turističke agencije SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. iz Zagreba, Strossmayerov trg 8

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude


Javni poziv br. 1/2019

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14 i 81/15) XII. gimnazija objavljuje dana 21. siječnja 2019. godine Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije 1. A, 1. B, 1. C, 1. D i 1. E razrednog odjela XII. gimnazije u šk. god. 2018./2019. u Italiju.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, a rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2019. godine

Javno otvaranje ponuda održat će se 19. veljače 2019. godine s početkom u 18,20 sati u prostorijama XII. gimnazije. 

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude

Priloženi dokumenti:
Javni poziv br. 1-2019.pdf


Javni poziv br. 4/2018

XII. gimnazija objavljuje dana 20. prosinca 2018. godine Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije učenika 2.-ih razreda XII. gimnazije u šk. god. 2018./2019. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, a rok za dostavu ponuda je 4. siječnja 2019. godine

Javno otvaranje ponuda održat će se u srijedu, 16. siječnja 2019. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama XII. gimnazije.

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku. 

Priloženi dokumenti:
Javni poziv 4-2018.pdf


Javni poziv br. 3/2018

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14 I 81/15) XII. gimnazija dana 30. studenoga 2018. godine objavljuje Javni poziv za organizaciju školske ekskurzije učenika 3.-ih razreda XII. gimnazije u šk. god. 2018./2019. u Španjolsku.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, a rok za dostavu ponuda je 12. prosinca 2018. godine

Javno otvaranje ponuda održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine u 17,30 sati u prostorijama XII. gimnazije.

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Priloženi dokumenti:
Javni poziv 3-2018.pdf


Odluka o odabiru ponude po Javnom pozivu 2/2018

Povodom Javnog poziva 2/2018. za organizaciju školske ekskurzije 2. A, 2. B, 2. C i 2. D razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2017./2018. u Republiku Italiju, objavljenog 22. siječnja 2018. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom 26. veljače 2018. godine jednoglasnom odlukom nazočnih roditelja i nastavnika odabrana je ponuda hodočasničko-putničke agencije Kraljica mira d.o.o. iz Zagreba.

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude


Odluka o odabiru ponude po Javnom pozivu 1/2018

Povodom Javnog poziva 1/2018. za organizaciju školske ekskurzije 1. A, 1. B, 1. C, 1. D  i 1. E razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2017./2018. u Republiku Italiju, objavljenog 19. siječnja 2018. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskom sastanku održanom 15. veljače 2018. godine jednoglasnom odlukom nazočnih roditelja i nastavnika donesena je odluka o odabiru ponude turističke agencije Speranza d.o.o. iz Zagreba.

Ova Odluka je konačna.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude


Javni poziv br. 2/2018

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14 i 81/15-"interno pročišćeni tekst") XII. gimnazija 22. siječnja 2018. godine objavljuje Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika 2-ih razreda XII. gimnazije u školskoj godini 2017./2018. u Italiju.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu: XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, a rok za dostavu ponuda je 2. veljače 2018. godine. 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni poziv održat će se u ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine u 18,15 sati u prostorijama XII. gimnazije.

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude

Priloženi dokumenti:
Javni poziv br. 2-2018.pdf


Javni poziv br. 1/2018

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 87/14 i 81/15-"interno pročišćeni tekst") XII. gimnazija 19. siječnja 2018. godine objavljuje Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika 1.-ih razreda XII. gimnazije u školskoj godini 2017./2018. u Republiku Italiju.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, a rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2018. godine.

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni poziv održat će se u utorak, 6. veljače 2018. godine u 12,30 sati u prostorijama XII. gimnazije.

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude 

Priloženi dokumenti:
Javni poziv br. 1-2018.pdf


Odluka o odabiru ponude Javni poziv br. 4/2017.

Povodom Javnog poziva br. 4/2017. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 3. A, 3. B, 3. C i 3. D razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2017./2018. u Grčku,  objavljenog 14. studenoga 2017. godine na mrežnoj stranici XII. gimnazije, na roditeljskome sastanku održanom 11. prosinca 2017. godine većinom glasova nazočnih roditelja i nastavnika donesena je odluka o odabiru ponude turističke agencije Alga Travel Agency d.o.o. iz Zagreba, Teslina 14.

Ova Odluka je konačna. 

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude


Obavijest o odabranim ponudama po Javnom pozivu 4/2017

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3. A, 3. B, 3. C i 3. D razrednog odjela XII. gimnazije u školskoj godini 2017./2018. u Grčku na sastanku održanom 5. prosinca 2017. godine otvorilo ponude pristigle na Javni poziv br. 4/2017, a koji je objavljen 14. studenoga 2017. godine na internetskoj stranici XII. gimnazije, te je odabralo sljedeće ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira izvanučionička nastava na roditeljskom sastanku 11. prosinca 2017. godine s početkom u 18,30 sati u prostorijama XII. gimnazije, Gjure Prejca 2:

1. Ponuda turističke agencije Punim jedrima j.d.o.o., Palmotićeva 40, Zagreb

2. Ponuda turističke agencije Koncept putovanja d.o.o., Ivana Generalića 3, Koprivnica

3. Ponuda turističke agencije Alga Travel Agency d.o.o., Teslina 14, Zagreb

4. Ponuda turističke agencije Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb ( Klasična tura brodom u oba smjera)

Molimo predstavnike agencija da se odazovu roditeljskom sastanku u navedenom terminu i da prezentiraju svoje ponude (prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi) te napominjemo kako će prema odluci Povjerenstva vrijeme trajanja prezentacija biti ograničeno na 10 minuta.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude


Javni poziv br. 4/2017

Na temelju odredbe članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, br. 87/14 i 81/15- "interno pročišćeni tekst") XII. gimnazija objavljuje 14. studenoga 2017. godine Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika 3.-ih razreda XII. gimnazije u školskoj godini 2017./2018. u Grčku.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude poštom ili osobno na adresu XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10 040 Zagreb, a rok za dostavu ponuda je 24. studenoga 2017. godine. 

Javno otvaranje ponuda održat će se 5. prosinca 2017. godine s početkom u 18,15 sati u prostorijama XII. gimnazije.

Obrazac Javnog poziva možete vidjeti u privitku.

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude


JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Poštovani,

Pozivamo Vas da svoje ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 2. razrede dostavite na temelju priloženog obrasca do 5.4. 2017. godine.

Obrazac ponude objavljen 24.3. 2017. možete vidjeti ovdje: 

 

 

Priloženi dokumenti:
Javni poziv 3-2017.pdf


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
E-dnevnici

POMOĆ U VRIJEME PANDEMIJE

    

Školska liječnica

UPISI

Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

KORISNE POVEZNICE
Online sadržaji

Da bi se ulogirali na sljedeće sadržaje,
potrebno je imati aktivan

elektronički identitet: AAI@EduHr za
akademsku i istraživačku zajednicu, odnosno
HUSO korisnički račun za učenike,
nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola.

 


 


 


 

 

 

Flag Counter

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 5. 2017.

Ukupno: 280756
CMS za škole logo
XII. gimnazija Zagreb / Gjure Prejca 2, HR-10000 Zagreb / gimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr / ured@gimnazija-dvanaesta-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju